خانه پرسپولیس مشکلاتی بر سر راه عقد قرارداد با کارگزار پیش آمد
صدری : از هواداران عذرخواهی می کنم