خانه پرسپولیس در ستایش مدافعی که می‌تواند سال‌ها در پرسپولیس بازی کند
صخره سرخ