خانه پرسپولیس تذکر پرسپولیسی ها به AFC برای شرایط پاختاکور
شیری همچنان منتظر صدور ویزا برای سفر به قطر