خانه پرسپولیس شیری: دلم برای هواداران تنگ شده / لیگ ادامه پیدا کند ما کاملا آماده‌ایم