خانه پرسپولیس شیری: تیم بزرگی هستیم و همه از قهرمانی ما حرف می‌زنند/ پیکان اصلا تیم ضعیفی نبود