خانه پرسپولیس شیری:وضعیت پرسپولیس نباید اینگونه باشد/ قول می‌دهم آخر فصل قهرمان شویم