خانه پرسپولیس شیث: این پیروزی‎‌ها آغاز راه قهرمانی در لیگ قهرمانان است