خانه پرسپولیس شکوری: مساوات رعایت نشود پرسپولیس در دربی به میدان نمی‌رود