خانه پرسپولیس حفظ برند پرسپولیس برایمان مهم است
شکوری: طاهرخانی خواسته‌های غیر معقولی داشت