خانه پرسپولیس بهترین هتل را برای بازیکنان پرسپولیس رزرو کردیم
شکوری: اردوی هند هزینه‌های بسیار بالایی داشت