خانه پرسپولیس پول‌های سپاهان صنعتی بلای جان فوتبال؛ مغانلو در ازای چه توافق مالی به سپاهان پیوست؟
شوگر تیم