خانه پرسپولیس اعتراض به تصمیم جنجالی AFC
شوک در اردوی پرسپولیس پس از محرومیت آل کثیر