خانه پرسپولیس بازیکن عراقی در آستانه جدایی از سرخپوشان؟
شوک به پرسپولیس با قرارداد عجیب بشار رسن