خانه لیگ قهرمانان آسیا شهرخودرو، بدترین تیم ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا