خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی شمس: مابقی پول میزبانی فوتسال خرج ویلموتس می‌شود/دعوت شمسایی رویداد بزرگی است