خانه پرسپولیس شمس: قدرناشناسی است که پول برانکو را با دعوی فیفا بدهیم؛ کالدرون انتخاب خیلی خوبی بود، او را می‌شناسم