خانه استقلال ساشا شفر: فقط وعده داده‌اند
شفر هنوز پولی دریافت نکرده است