خانه استقلال شفر: اتهامات علیه من غلط است، حیرت زده شده‌ام!