خانه استقلال شعار هواداران استقلال علیه وزیر ورزش، فتحی و شکوری!