خانه پرسپولیس رئیس کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال: تا پایان سال وقت داریم
شستا ساختمان باشگاه پرسپولیس را هم توقیف کرد