خانه پرسپولیس الریان با ۴ + ۲ خارجی و سرمربی سابق تیم ملی فرانسه باز هم از مصاف با پرسپولیس واهمه دارد
شجاع به تیم سابقش رسید / سرخ کهربایی