خانه پرسپولیس ۳ امتیاز مهم،اما سخت بدست آوردیم
شجاعی: هرجا آقا یحیی بخواهد بازی می‌کنم