خانه لیگ برتر هفته بیست و ششم | ذوب آهن صفر - سایپا یک
شاگردان کمالوند ناکام در حفظ برتری