خانه لیگ برتر پارس جنوبی ۲ – شاهین بوشهر صفر
شاهین برد اما قعرنشین ماند