خانه پرسپولیس این برنامه‌ریزی ناجوانمردانه است
شافعی: ۱۵ چاه نفتی برای بدهی مدیران قبلی لازم است