خانه پرسپولیس سید جلال حسینی: وزارت و باشگاه در حذف از آسیا مقصر هستند/کسی نیست جلوی مدیران را بگیرد