خانه پرسپولیس باشگاه باید به تعهدات خود عمل کند
سید جلال حسینی: قهرمانی آسیا نیاز به برنامه‌ریزی دارد