خانه پرسپولیس به همه مدیران کمک می‌شود به جز مدیر پرسپولیس
سید جلال حسینی : بازیکنان نمی‌توانند خودشان باشند