خانه پرسپولیس سیدمحمد پنجعلی: فوتبال ما از جیب کسانی تغذیه می‌کند که بعضا به نان شب‌شان محتاجند/ لیگی که زمان شروعش مشخص نیست،حرف زدن ندارد