خانه پرسپولیس سیدمحمد پنجعلی: به کالدرون وقت بدهیم، نتیجه اعتماد به برانکو کسب ۷ جام بود/سن در خصوص سید جلال تنها یک عدد است