خانه پرسپولیس سیدجلال جایزه برانکو را به باشگاه پرسپولیس می‌دهد