خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی سیامک نعمتی: تیم قدرتمندی را شکست دادیم