خانه لیگ برتر استقلال یک - سپاهان یک
سپاهان بدون قلعه نویی باخت