خانه پرسپولیس سوپر استارشان در ۱۰سال ۲۳ گل زده است/تیم ذخیره هایمان هم مدعی قهرمانی در لیگ هستند