خانه پرسپولیس يک جام و صد تاريخ؛ از بازی کردن در فيفادی تا بازی بدون ملی‌پوشان
سوپرجام سرراهی