خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی سومین پیروزى پیاپى در کافا/جوانان مقابل افغانستان ٩ امتیازى شدند