خانه اخبار سه عضو بلندپایه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به کرونا مبتلا شده‌اند؟