خانه پرسپولیس نوراللهی در ضربات آخر بی‌دقت بود
سهراب انتظاری: بازی زیبای پرسپولیس نوید روزهای خوب را می‌دهد