خانه پرسپولیس سمیعی: خلوت‌ترین اردوی ممکن را داریم/ پرسپولیس به شرط حمایت می‌تواند فینالیست آسیا شود