خانه پرسپولیس بزرگترین مشکل باشگاه مسائل اقتصادی است
سمیعی: امیدوارم ۲۹ آذر با قهرمانی پرسپولیس جشن ملی برگزار کنیم