خانه پرسپولیس سلیمانی: گل مانژوکیچ خطا بود/هافبک الدحیل بخاطر خطای روی ترابی باید اخراج میشد