خانه پرسپولیس سلطانی‌‌فر: شایستگی بیرانوند و فوتبال ایران بر بلندای آسیا قرار دارد