خانه استقلال سلطانی‌فر: واگذاری پرسپولیس و استقلال امسال از مهمترین برنامه‌های وزارت است