خانه استقلال استقلال، بازیکن خراب‌کن‌ترین تیم لیگ است
سقوط آزاد رویاها