خانه پرسپولیس سفر بیرانوند به اروپا همچنان در ابهام/ بلیت بلژیک هفته آینده آماده می‌شود؟