خانه پرسپولیس بازی اول با پیراهن پرسپولیس سخت است
سعید آقایی: نمی‌خواهیم زود از دوحه برگردیم