خانه ورزش جهان از لابی با قطری‌ها و حضور پررنگ بانوان در فوتبال تا نمایش زیرکانه مقابل دیدگان AFC
سعودی ها به دنبال کنار زدن ایران و ما به دنبال خوبان عالم