خانه پرسپولیس سرمربی حریف پرسپولیس: به دنبال پیروزی در ۳ دیدار آینده هستیم