خانه پرسپولیس سرمربی بحرین: از این شکست ناامید هستیم