خانه لیگ قهرمانان آسیا بعد از شکست مقابل شارجه
سرمربی الدحیل برای پرسپولیس خط و نشان کشید